Woensdrecht werkt aan biodiversiteit met bomen (10-11-2021)

Kinderen tijdens het bomen planten

Vandaag is het Nationale Boomfeestdag 2021 en als ‘groene gemeente op de Brabantse Wal’ doet Woensdrecht hier graag aan mee. Door de hele gemeente heen zullen er niet alleen vandaag, maar de komende periode bomen geplant worden. In lijn met de ‘Groene Agenda 2021-2025’ is er speciale aandacht voor biodiversiteit.

Groene Agenda 2021-2025

In het beleidsplan ‘Groene Agenda 2021-2025’ staat opgenomen hoe Woensdrecht de komende jaren om wil gaan met het openbaar groen. De hoofdlijnen zijn duurzaamheid, klimaatbestendigheid en biodiversiteit. In de praktijk komen deze begrippen erop neer dat we ervoor gaan zorgen dat er een grotere variatie aan bomen en planten in onze gemeente komt. Bij het kiezen van de soorten houden we ook rekening met steeds langere periode van droogte én hevige neerslag.
Waar we in het verleden hele lanen van één boomsoort aanplantten, brengen we nu liever variatie aan. Een voordeel hiervan is dat ziekten minder impact hebben. Bij een boomziekte (bijvoorbeeld de kastanjeziekte) is het dan niet zo dat alle bomen in een keer ziek worden en weggehaald moeten worden. Maar ook plagen krijgen minder voet aan de grond, denk maar aan de eikenprocessierups.

Biodiversiteit

Alles in de natuur hangt met elkaar samen en moet in balans zijn. Hiervoor is het belangrijk dat er genoeg leefgebied met voedsel is. Hoe meer soorten bomen en planten er zijn, hoe meer dieren zich ook weer thuis voelen in een gebied. Dit noemen we biodiversiteit. We zijn de afgelopen jaren al begonnen met het vergroten van de biodiversiteit in onze gemeente. Zo hebben we langs de Antwerpsestraatweg al verschillende soorten bomen geplant, maaien we de bermen op een andere manier en kennen we diverse initiatieven, zoals de kleurrijke wildbloemen op de berg aan de Fortuinstraat van het dorpsplatform Woensdrecht.
Een ander voorbeeld is de wadi die is aangelegd in de omgeving van de Sparrenlaan in Putte. Een wadi is een zonk in het landschap waar tijdelijk overvloedig regenwater geborgen kan worden, zodat het langzaam in de grond weg kan zakken. We hebben hier boomsoorten geplant die tegen ‘natte voeten’ kunnen, maar ook bestendig zijn tegen droogte. Hier zijn naast verschillende bomen ook wilde bloemen ingezaaid, waardoor het nu niet alleen een functioneel gebied is bij hoosbuien, maar ook een leefgebied voor bomen en planten, diverse insecten, vogels en andere kleine dieren. In het nieuwbouwplan Noordrand in Ossendrecht werken we ook met een flinke variatie aan boomsoorten.

Verschillende soorten bomen

Boomfeestdag is voor ons het startpunt voor het planten van ruim 50 bomen in onze gemeente. We planten bomen terug waar deze uitgevallen zijn of vervangen moeten worden, maar we planten ook bomen op nieuwe locaties. Twee van die locaties zijn de Torontolaan en de omgeving van de Aalbersestraat in Hoogerheide. We kiezen vanuit het oogpunt van biodiversiteit voor het planten van verschillende soorten bomen. Enkele soorten die we gebruiken zijn de pecannoot, elsbes, Turkse boomhazelaar en de veldesdoorn. Deze soorten hebben een gevarieerde bloeitijd, wat niet alleen goed is voor insecten en vlinders, maar wat ook langduriger een mooi straatbeeld geeft.

Wethouder Jeffrey van Agtmaal: “Het aanbrengen van meer biodiversiteit doen we op twee manieren: bij nieuwe projecten en wanneer bestaand groen toe is aan vervanging. We combineren beide manieren de komende tijd bij de aanplant van bomen. De Boomfeestdag is een leuke manier om ook jeugd te betrekken bij het openbaar groen en we zijn dan ook erg blij met de leerlingen van basisschool De Stappen uit Hoogerheide die ons vandaag helpen. Als zij later groot zijn is de variatie aan bomen en planten in de gemeente als het goed is een stuk groter dan nu.”

Lees voor meer informatie over dit onderwerp:

Pagina opties