Woensdrechtse aanpak blijkt sleutel bij schuldhulpverlening (23-02-2021)

Betalingsproblemen tijdig signaleren en snel hulp bieden, voorkomt grote schulden en ingrijpende maatregelen, zoals huisuitzettingen, energie- en waterafsluitingen. Woensdrecht heeft dit de afgelopen jaren al ervaren. Dat deze aanpak nu regionaal en landelijk als de standaard gaat gelden, verbaast wethouder Lars van der Beek niet.

“Wij zien al een paar jaar dat het werkt om samen met onze partners op te trekken en alert te zijn op betalingsachterstanden. Vaak ligt er een hulpvraag onder en zijn mensen uiteindelijk opgelucht als er hulp geboden wordt, zodat ze weer grip krijgen op hun (financiële) situatie”, aldus Van der Beek.

Vroegsignalering

De afgelopen jaren heeft de gemeente Woensdrecht de omslag naar een preventieve inzet op het gebied van schulden al gemaakt. Sinds juni 2016 hebben meer dan 60 lokale organisaties zich aangesloten bij de preventieve aanpak van armoede en schulden in de gemeente Woensdrecht middels de armoedepacten.

Het voorkomen van huisuitzettingen was een van de oorspronkelijke doelen.
“Een opeenstapeling van financiële problemen geeft zoveel ellende en stress in gezinnen. Soms zijn de problemen zo groot dat huisuitzetting dreigt. Als we dit weten te voorkomen, zijn alle betrokken partijen daarbij gebaat. Maar eigenlijk is de situatie dan al te ver gekomen. Hoe eerder we erbij zijn, hoe beter. Daarom zetten we hier in Woensdrecht zo sterk op in”, legt Van der Beek uit.

In 2019 zijn er 5 huisuitzettingen voorkomen. De kosten van een huisuitzetting kunnen oplopen tot wel € 100.000,-. Tijdig ingrijpen loont dus, ook financieel.

Verder formaliseren

Sinds wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) per 1 januari 2021, is vroegsignalering van schulden een taak van gemeenten en is gegevensuitwisseling tussen instanties als woningstichtingen, zorgverzekeraars, nutsbedrijven en gemeenten bij wet geregeld. Op de Brabantse Wal ligt uitvoering van deze wet bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal (ISD).

De Brabantse Wal-gemeenten stemden eerder al in met het beleidsplan schuldhulpverlening. Er ligt nu ook een ‘Uitvoeringsplan schuldhulpverlening Brabantse Wal’ en een ‘Plan van aanpak vroegsignalering schulden’. Het Woensdrechtse college is hiermee onlangs ook akkoord gegaan. Bovendien is er nu een wettelijke beslistermijn vastgelegd van acht weken.

Hoewel Woensdrecht al naar deze plannen handelt, geeft het mogelijkheden om de aanpak verder te formaliseren en de samenwerking met de ISD hierin te verstevigen. Daartoe wil Van der Beek ook aansluiten bij het Landelijke Convenant Vroegsignalering dat daarvoor ontwikkeld wordt.

Trots

Van der Beek is trots: “Dat de aanpak die wij al een tijd uitvoeren de landelijke standaard wordt, is erg goed nieuws. Wij geloofden al eerder dat dit de sleutel was, zien dat in de praktijk bewezen en grijpen mogelijkheden om dit verder uit te bouwen met beide handen aan.”

Pagina opties