Woningbouwplanning 2019 (18-12-2018)

Dit item is verlopen op 18-01-2019.

Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs de woningbouwplanning 2019 vastgesteld. Deze planning is geactualiseerd ten opzichte van dit jaar en maakt inzichtelijk welke woningbouwplannen er in de gemeente zijn en binnen welke termijn ze naar verwachting afgerond worden.

Woningbehoefte

In onze gemeentelijke woningbouwplanning gaan we uit van de woningbehoefteprognose van de provincie Noord-Brabant. Deze bedraagt voor de periode 2017-2029 tussen de 455 en 610 extra woningen in onze gemeente. Uiteraard sluiten we ook aan bij ontwikkelingen op de woningmarkt en beleidskaders van de gemeente. Wethouder Hans de Waal: “Er gebeurt veel in de gemeente Woensdrecht op het gebied van woningbouw. Denkt u maar aan de recent deels gerealiseerde, deels in aanbouw genomen 42 woningen in het plangebied Scheldeweg.”

Harde en zachte plannen

In de woningbouwplanning is een verschil gemaakt tussen zogenaamde harde en zachte plannen. Voor de harde plannen is een vastgesteld bestemmingsplan van kracht en/of een vergunning afgegeven. De zachte plannen zijn plannen die met de gemeente besproken zijn, maar waarvoor (nog) geen bestuurlijke toezegging is. Er is ook een verschil in uitvoeringstermijn. De harde plannen vinden allemaal binnen de komende 3 jaar plaats, voor de zachte plannen staat een langere termijn.

Bouwplannen de komende 3 jaar (2019-2021)

Voorbeelden van deze plannen zijn:

  • In Hoogerheide een aantal grotere projecten: aan de Verlengde Duinstraat 27 woningen, aan de Semmelweisstraat 24 woningen en op Ossendrechtseweg 61 in eerste instantie 16 woningen.
  • In Huijbergen zijn aan de Westerstraat 4A 14 appartementen gepland en is er ruimte voor een nieuwe wijk van maximaal 30 woningen.
  • De grootste geplande ontwikkelingen in Ossendrecht de komende 3 jaar zijn de 40 duurzame woningen aan de Noordrand en de 32 woningen in Groeve Boudewijn.
  • In Putte is er een plan voor het ontwikkelen van woningen bij het voormalige café Den Hoorn. Daarnaast staat er een aantal perceelsplitsingen gepland.

Langere termijn

De volgende aanpassingen zien we in de geactualiseerde woningbouwplanning op langere termijn: een inbreidingslocatie in de kern Huijbergen voor circa 30 woningen en een verdere ontwikkeling van Scheldeweg Zuid in Hoogerheide van circa 40 woningen. Ook bijvoorbeeld de locaties van de basisscholen De Poorte (Woensdrecht) en De Stappen (Hoogerheide) zijn in beeld voor woningbouw.

Pagina opties