Plan Noordrand, Ossendrecht

Het plan voorziet in de ontwikkeling van een duurzame woonwijk met 44 woningen. In het plan zijn 20 uitgeefbare bouwkavels en 24 huurwoningen opgenomen. Het bestemmingsplan is per 1 februari 2019 onherroepelijk geworden en in werking getreden.

De daadwerkelijk verkoop van de kavels begint op 27 februari 2019.

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met de heer T. van Beek tel 14 0164 of e-mailen naar noordrand@woensdrecht.nl.

Afbeelding: advertentie over de kavels in de Noordrand (duurzaam bouwen tussen het groen in Ossendrecht)


Op woensdag 20 februari 2019 werd in de kantine van R.K.V.V. Odio Ossendrecht aan de Trambaan 8a te Ossendrecht een informatieavond over de verkoop van de bouwkavels gehouden.

Op 12 december 2017 vond er een eerste drukbezochte informatieavond plaats over de plannen voor het nieuwbouwproject Noordrand in Ossendrecht. De bouwplannen voorzien in duurzame woningbouw op het terrein waar nu nog velden liggen van voetbalclub ODIO.

Presentatie

Tijdens de avond is er een presentatie met toelichting en schetstekeningen getoond. U kunt deze presentatie downloaden. (pdf, 3,2 MB)

Afbeelding: schetsontwerp voorkeursvariant nieuwbouwplan Noordrand Ossendrecht. Klik op de afbeelding voor een vergroting.

 Klik op de afbeelding voor een vergroting. (pdf, 6 MB)

Pagina opties