Privacy

Algemeen

Per 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Gemeente Woensdrecht heeft privacybeleid vastgesteld.
Dit privacybeleid is van toepassing op alle taken en processen waar persoonsgegevens worden verwerkt en waar de gemeente Woensdrecht voor verantwoordelijk is. 

Hierbij hanteren we de volgende uitgangspunten:

1. Gegevens van burgers worden binnen de kaders van de geldende wet- en regelgeving en op zorgvuldige wijze verwerkt. 

2. Gegevens worden enkel gebruikt voor het te dienen doel en kunnen alleen worden gebruikt voor andere doelen of worden gedeeld voor zover de wet dat toestaat.

3. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.  

4. De burger wordt proactief geïnformeerd over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente.  

5. De gemeente voorkomt onbevoegde toegang en onbevoegd gebruik van gegevens via technische en organisatorische maatregelen.

Contact en vragen

De gemeente Woensdrecht heeft een eigen functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. Indien u vragen heeft over het privacybeleid van de gemeente Woensdrecht kunt u bij deze functionaris terecht. Ook voor een melding van een geconstateerd datalek of andere onvolkomenheden kunt u contact opnemen via het mailadres privacy@woensdrecht.nl


Rond deze website

De gemeente Woensdrecht hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van www.woensdrecht.nl.

Als u transacties regelt met de gemeente gaat dat via een beveiligde verbinding. U herkent dit aan de url in de browserbalk die dan begint met https://.

Informatie over hits en bezoeken aan de gemeentelijke website www.woensdrecht.nl wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en uitsluitend op basis van wettelijke verplichtingen aan derden beschikbaar gesteld.
De ten behoeve van digitaal aangevraagde producten of per e-mail verstrekte informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie en eveneens uitsluitend op basis van wettelijke verplichtingen aan derden beschikbaar gesteld.

Pagina opties