Regelingen voor ondernemers en zzp'ers coronacrisis

VEEL VAN DE HIERONDER GENOEMDE REGELINGEN ZIJN PER 1 OKTOBER 2021 AFGESCHAFT OF IN AFGESLANKTE VORM DOORGEGAAN.

Er bestaat een ruim steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden in Nederland.

Het pakket aan maatregelen loopt tot in 2021 en is gestoeld op drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren. Regelingen als Tozo, NOW en TVL worden verlengd. De voorwaarden veranderen wel, zodat ze meer zijn gericht op de langere termijn.

Het kabinet neemt bovendien nieuwe maatregelen om bedrijven te stimuleren om meer te investeren in economische groei. Ook zet het kabinet extra middelen in om mensen via scholing en begeleiding te helpen bij het vinden van nieuw werk.

Overzicht tijdelijke financiële regelingen voor ondernemers / zzp'ers

Wat? Regeling Voor wie? Waar aanvragen?
Algemene vragen / informatie

Alle ondernemers
uit de gemeente Woensdrecht

Kijk op:

- website Rijksoverheid

- website Kamer van Koophandel

Werkgelegenheid,
tegemoetkoming loonkosten

Noodmaatregel
Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW 3.0)

Werkgevers
met tenminste 20% omzetverlies

Kijk op:

www.uwv.nl/coronavirus

Financiële ondersteuning, overbruggingskrediet

Inkomensondersteuning en bedrijfskrediet
voor zelfstandig ondernemers (Tozo 3)

Zelfstandig ondernemers

Tozo check:
Check vóór uw aanvraag of u in aanmerking komt: doe de Tozo-check.

- Tozo informatie en aanvragen:
Alle informatie is gebundeld op deze pagina.

- Bij vragen, bel de ISD via telefoonnummer
14 0164 (kies voor optie 2)

Tegemoetkoming bij structureel omzetverlies van meer dan 30%
in 3 periodes van 3 maanden aan te vragen

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

ZZP'ers, midden- en kleinbedrijf (MKB)

Kijk op:

www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer

Opvolgregeling van de TOGS

Geld van de gemeente voor wie weinig inkomen heeft als gevolg van de coronamaatregelen. Specifiek voor woonkosten als huur, hypotheekrente, ende kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water. Periode 1 januari - 1 juli 2021.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

werkenden, ZZP'ers

Kijk op Covid-19 (antwoord.op)

De TONK-regeling is een vorm van bijzondere bijstand

Verruimde kredietregeling –
nu met langere looptijd en lagere drempel

Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB)

Midden- en kleinbedrijf (MKB)

uw kredietverstrekker, bijvoorbeeld uw bank

Geld van de gemeente voor wie weinig inkomen heeft als gevolg van de coronamaatregelen. Specifiek voor woonkosten als huur, hypotheekrente, ende kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water. Periode 1 januari - 1 juli 2021.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

werkenden, ZZP'ers

Kijk op Covid-19 (antwoord.op)

De TONK-regeling is een vorm van bijzondere bijstand

Lening voor ondernemingen met een financieringsbehoefte van 10.000 tot 50.000 euro

Klein Krediet Corona (KKC)

micro-, midden- en kleinbedrijf

uw kredietverstrekker, bijvoorbeeld uw bank

Belastingen

Kijk op:

- www.belastingdienst.nl/coronavirus  (landelijk)

- www.bwbrabant.nl (lokaal)

Grensarbeid

Werkgevers en werknemers
uit Nederland en België,
van wie het bedrijf in Nederland gevestigd is,
grensverkeer

Kijk op:

- www.grensinfo.nl
of neem contact op met Hans Verdult
van het Grensinformatiepunt (GIP),
tel: 0164 277355 of mail naar: gipbrabantsewal@bergenopzoom.nl 

Contact met de gemeente

Wethouder economische zaken

De wethouder Economische zaken, Henk Kielman, houdt normaal gesproken iedere tweede dinsdag van de maand inloopspreekuur voor ondernemers. Vanwege de maatregelen rondom corona wordt er geen inloopspreekuur gehouden tot 1 september.
Dit wil niet zeggen dat u als ondernemer geen bedrijfsmatige zaken met hem kunt bespreken. Juist in deze tijd kunnen we ons voorstellen dat u graag contact met hem opneemt. Dit kan telefonisch via tel. 0164 - 611 103.

Bedrijfscontactfunctionaris

Wanneer u als ondernemer praktische zaken wilt bespreken, dan kunt u ook contact opnemen met onze bedrijfscontactfunctionaris mevr. Van de Klundert. Zij is bereikbaar via e-mail op: r.van.de.klundert@woensdrecht.nl of telefonisch 06-20351263.

Pagina opties