Rekenkamercommissie

De Woensdrechtse rekenkamercommissie voert onafhankelijk onderzoek uit en doet concrete aanbevelingen aan de gemeenteraad.

Doelstelling

De rekenkamercommissie ondersteunt de Woensdrechtse gemeenteraad vanuit een onafhankelijke positie in zijn kaderstellende en controlerende rol. De commissie onderzoekt daarvoor het beleid van het college van B&W en de gemeentelijke organisatie. Alle facetten van het beleid en de uitvoering kunnen onderwerp zijn van onderzoek. Daarnaast is de burger een belangrijke doelgroep van de rekenkamer.  Het maatschappelijk belang speelt een belangrijke rol bij de onderzoeken.

Onderzoeksrapporten van de rekenkamercommissie
Werkwijze

De Woensdrechtse rekenkamercommissie onderzoekt één tot twee onderwerpen per jaar. Bij de keuze voor onderzoeksonderwerpen heeft de commissie oog voor wat er in de gemeente leeft en houdt ze rekening met wat er binnen de gemeentelijke organisatie speelt. Voor de selectie van mogelijke onderzoeksonderwerpen hanteert de rekenkamercommissie bepaalde criteria, zoals maatschappelijk belang, doeltreffendheid, doelmatigheid, transparantie en rechtmatigheid

Iedere burger mag onderzoeksonderwerpen aandragen, tevens raadpleegt de rekenkamercommissie de gemeenteraad in de reguliere overlegrondes over onderwerpen die zij aan willen dragen. Uiteindelijk beslist de commissie zelf over de onderwerpkeuze. Het doel van de rekenkamercommissie is niet om te constateren wat er fout is, maar om uit vinden wat en in hoeverre het beter kan. Oftewel, de commissie is niet gericht op ‘afrekenen’ maar op ‘leren’.

De werkwijze van de rekenkamercommissie is beschreven in een verordening.

Jaarverslagen van de rekenkamercommissie
Samenstelling

  • P.C. (Paul) Bosse, voorzitter
  • drs. M.C.A. (Marius) Bakx, lid
  • dr. S. (Sabrina) de Regt, lid
  • drs. M.L.H. (Mike) Ridderhof, lid

Contact

De rekenkamercommissie is te bereiken via:
Secretariaat Rekenkamercommissie Woensdrecht, p/a Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide.

Pagina opties