Rent a BOA

In de periode september 2019 tot en met februari 2020 heeft er in Woensdrecht een pilotproject ‘rent a Boa’ gedraaid. De ervaringen zijn goed dus het initiatief gaat verder.
Rent a Boa is een project waarbij burgers directe invloed krijgen op de inzet van de Buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa). De opzet is dat inwoners in contact komen met de Boa en wijkagent en samen een plan maken hoe bepaalde problemen in de openbare ruimte aangepakt kunnen worden. Te denken valt aan hondenoverlast, parkeeroverlast, verkeersovertredingen en andere overlast in de openbare ruimte.

Groepen met inwoners kunnen zich gezamenlijk aanmelden, waarna een plan wordt gemaakt samen met de Boa en de wijkagent. Vervolgens wordt bekeken hoe de problematiek gezamenlijk aangepakt kan worden.

Als meerdere inwoners problematiek melden in een bepaalde wijk of in een bepaald gebied, wordt eerst het gesprek aangegaan. Centraal staat vervolgens hoe de problematiek gezamenlijk aangepakt kan worden en hoe het naleefgedrag duurzaam verbeterd kan worden. Daarbij wordt het principe en volgorde van de naleefstrategie uit het handhavingsbeleid gevolgd: communicatie, preventie, toezicht en sancties.

Plan van aanpak

Gesprekken leiden tot een gezamenlijk plan waarin het volgende wordt vastgelegd:

  • Om welke problematiek gaat het?
  • Welke middelen kunnen worden ingezet om de problemen aan te pakken?
  • Wie vervult welke rol?
  • Hoeveel tijdsinzet vraagt de aanpak van elke partij?
  • Wat is de looptijd van het project?
  • Welke doelen hanteren we: wanneer is het project geslaagd?

Voorwaarden

Wel gelden een aantal criteria voor deelname aan de pilot:

  • Er is sprake van meerdere inwoners die gezamenlijk problemen hebben die worden veroorzaakt door het niet naleven van wet- en regelgeving in de openbare ruimte;
  • De problemen spelen zich af in een specifiek gebied of in een specifieke wijk (het gebied waarbinnen de problemen zich afspelen is begrensd);
  • Er is geen sprake van individuele handhavingszaken (zaken die spelen tussen specifieke inwoners);
  • Er is geen sprake van zaken die vallen onder de Wet aanpak woonoverlast of zaken die civielrechtelijk opgelost moeten/kunnen worden. 

Aanmelden

Heeft u vragen of wilt u een probleem aanmelden? Mail naar

Boa@woensdrecht.nl
U kunt ook contact opnemen met de collega's van de servicelijn via telefoonnummer 14 0164.

Lees de eerdere persberichten over het project hieronder.

Pagina opties