Sportakkoord

De gemeente Woensdrecht heeft gehoor gegeven aan de oproep om te komen tot een lokaal Sportakkoord. Samen met partners uit de sport, zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang en de gemeente zijn we aan de slag gegaan met de deelakkoorden uit het Nationaal Sportakkoord en hebben we een lokaal Sportakkoord voor Woensdrecht gesloten. Met dit Sportakkoord willen we bereiken dat iedereen zich kan ontwikkelen en met plezier kan sporten en bewegen. Van jong tot oud en als deelnemer, vrijwilliger of toeschouwer.

Ambities

Archiefoto van een schoolbasketbaltoernooi in 2012In het nationaal Sportakkoord zijn zes ambities opgenomen. Deze ambities zijn erop gericht om sport zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken voor álle Nederlanders, in álle levensfasen. Zo wordt de volledige potentie van sport en bewegen beter benut. Deze ambities zijn ook de basis voor het Woensdrechts Sportakkoord. Samen met de aangesloten partners hebben we tijdens het traject de ambities besproken en de betrokken partners hebben uitgesproken zich binnen Woensdrecht in te willen zetten voor:

 • Inclusief Sporten en Bewegen: Iedere inwoner uit Woensdrecht beleeft een leven lang plezier aan sporten en bewegen.
 • Duurzame sportinfrastructuur: Woensdrecht: beschikt over een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur
 • Vitale aanbieders: De sport- en beweegaanbieders binnen de gemeente zijn toekomstbestendig
 • Vaardig en Bewegen: Woensdrechtse kinderen voldoen aan de beweegrichtlijn en motorische vaardigheden nemen toe.
 • Kernteam

  Er is een kernteam geformeerd dat zorgt voor onder andere:

  - bewaking voortgang en uitvoering van het Sportakkoord
  - het overzicht op de diverse ontwikkelingen binnen de hele gemeente
  - het beoordelen van de projectaanvragen

  Lees verder
 • PROJECTAANVRAAG INDIENEN

  Lees hieronder de richtlijnen voor een aanvraag

  Lees verder
 • Uitvoeringsbudget

  Met het sluiten van het lokaal Sportakkoord heeft de gemeente Woensdrecht uitvoeringsbudget van het Ministerie van VWS ontvangen. Met dit uitvoeringsbudget dragen we financieel bij aan projecten en activiteiten om inwoners van Woensdrecht in beweging te krijgen en/of houden.

  Lees verder
 • Ondersteuning

  Voor de uitvoering van de projecten kunnen de buurtsportcoaches (in dienst bij BWI Woensdrecht) een grote rol spelen.

  Lees verder

Pagina opties