Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente Woensdrecht wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA.
Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

In het kader van het Besluit digitale toegankelijkheid overheid heeft de gemeente Woensdrecht een inventarisatie van de websites gemaakt die onder de toegankelijkheidseisen vallen. Hieronder staan die opgesomd.

Website (omschrijving) URL Toegankelijkheid Leverancier Bijzonderheden Aanpak fase
hoofddomein www.woensdrecht.nl voldoet gedeeltelijk (op basis van automatische toetsing) SIMgroep, Rotterdam 1
subsites woensdrecht.nl/trouwen en
woensdrecht.nl/water
voldoet gedeeltelijk (op basis van automatische toetsing) SIMgroep, Rotterdam 1
digitale formulieren https://samenwerkendegemeenten.equalit.nl
/formulierenoverzicht/nl-NL/Woensdrecht.aspx

voldoet gedeeltelijk. 

toetsingsrapport augustus 2021 (pdf)

Kodision (via Equalit SSC) 1
vergaderagenda gemeenteraad https://ibabsonline.eu/Kalender.aspx?site=woensdrecht contact met leverancier iBabs BV, Zwaag 2
videostreams gemeenteraad

https://channel.royalcast.com/gemeentewoensdrecht/

contact met leverancier Company Webcast,
Capelle a/d IJssel
2
kavelverkoop Hoogerheide www.verlengdeduinstraat.nl Mijn OnlineDomein.nl 3
kavelverkoop Ossendrecht www.noordrandossendrecht.nl Mijn OnlineDomein.nl 3
Hulpwijzer Brabantse Wal www.hulpwijzerbrabantsewal.nl toegankelijkheidsverklaring Sdu VIND, Den Haag 2
Samen aan de bak (afvalinzameling) www.samenaandebak.nl/woensdrecht Every Day (via Saver NV) 2
Woensdrecht in cijfers (statistieken) www.woensdrecht.incijfers.nl toegankelijkheidsverklaring Swing Mosaic / ABF Research BV, Delft 3
Archivering website woensdrecht.archiefweb.eu contact met leverancier Archiefweb, Apeldoorn 2
Meldingen openbare ruimte www.verbeterdebuurt.nl/gemeente/Woensdrecht Verbeterdebuurt, Amsterdam 2

Naast de genoemde websites die via het web te benaderen zijn kent de gemeente Woensdrecht een intranet voor de medewerkers (geleverd door SIMgroep uit Rotterdam). Daarnaast is er een interne website en app waarop de CAO Gemeenten en personele regelingen worden gepresenteerd. Beide laatste producten worden geleverd door het bedrijf IJK uit Helmond.

In de 2e helft van 2021 is vervanging / vernieuwing van het intranet van de gemeente Woensdrecht en de hoofdwebsite www.woensdrecht.nl voorzien. De aanbestedingsprocedure daarvoor loopt momenteel. Voor die nieuwe omgevingen is toetsing op toegankelijkheid door een onafhankelijke instantie mét een toegankelijkheidsrapport voor oplevering een harde eis.
Voor de overige sites wordt de toetsing van de toegankelijkheid gefaseerd aangepakt. 

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie let bij publicatie van berichten op belangrijke onderdelen van de content als het gaat om toegankelijk. Denk hierbij aan bijschriften voor afbeeldingen (Alt-teksten) en koppengebruik. De leesbaarheid van de teksten in de producten- en dienstencatalogus is door de leverancier gefaseerd gecontroleerd op taalniveau B1.
  • Software: Onze webredactie bewerkt sinds het najaar van 2018 alle pdf-bestanden na met het programma Adobe Acrobat Pro DC om zoveel mogelijk de toegankelijkheid te waarborgen. In het algemeen is overigens het streven om het aantal pdf-bestanden terug te dringen / beperkt te houden.
    Periodiek vindt er screening plaats met een automatische tool op dode links op de website.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten.
Beschrijf het probleem en doe daarbij de link naar de webpagina waarover u iets wilt melden. Wij kunnen uw melding beter beoordelen wanneer u ook aangeeft welk besturingssysteem u gebruikt, welke browser software u heeft en of u instellingen heeft aangepast.

E-mail: webmaster@woensdrecht.nl
Telefoon: 14 0164

Pagina opties