Toekomstvisie 2035

Het is goed om met alle partijen die een binding hebben met Woensdrecht, stil te staan bij bekende en gewenste ontwikkelingen. De toekomst laat zich niet voorspellen; we kunnen wel meebewegen met ontwikkelingen. Door een gezamenlijke visie op de toekomst te ontwikkelen worden we aan het denken gezet: waarom doen we bepaalde dingen? Wat kunnen we doen om onze visie werkelijkheid te laten worden? Hoe helpen we elkaar en welke rol vervult een ieder daarin?

Een toekomstvisie moet steeds worden bijgesteld omdat de toekomst moeilijk te voorspellen is. We moeten ons steeds de vraag blijven stellen: wat willen we bereiken en zijn we samen op de goede weg om er te komen?

De gemeente Woensdrecht heeft in het voorjaar van 2015 vier bijeenkomsten georganiseerd. De eerste drie bijeenkomsten waren gericht op de drie thema’s die zijn gekozen. De vierde bijeenkomst stond in het teken van bestuurskracht. Voor de bijeenkomsten zijn stakeholders uitgenodigd, zowel van buiten als van binnen de gemeente, die in groten getale aanwezig waren. De toekomstvisie is gebaseerd op hun enthousiaste inbreng.

Download de Toekomstvisie 2035 gemeente Woensdrecht (pdf, 5 MB).

Pagina opties