Veelgestelde vragen vrijwilligersverzekering

Welke vrijwilligers van de gemeente zijn verzekerd?

Alle vrijwilligers die in enig organisatorisch verband, onverplicht en onbetaald werkzaamheden verrichten ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers zijn uitgesloten van deze verzekeringen. Dit vloeit voort uit de speciaal voor hen getroffen rechtspositieregelingen.

Wat wordt er met ‘enig organisatorisch verband’ bedoeld?

Hiermee wordt bedoeld dat het vrijwilligerswerk vanuit een collectief plaats dient te vinden. In veel gevallen wordt vrijwilligerswerk vanuit een vereniging of stichting (rechtspersonen) gedaan. Maar ook bijvoorbeeld een buurtpreventieteam waarbij een aantal betrokken inwoners de handen ineen slaan en afspraken maken om de sociale controle en leefbaarheid in een buurt te verhogen, is een voorbeeld van een organiserend verband.

Wat zijn ‘incidenteel grensoverschrijdende’ vrijwilligersactiviteiten?

Denkt u hierbij aan vrijwilligers die kinderen begeleiden bij een sporttoernooi in België.

Moet de vrijwilliger zich aanmelden voor de verzekering?

Nee, er is geen registratie van vrijwilligers nodig. Alle vrijwilligers binnen de gemeente zijn verzekerd.

Mag een vrijwilliger een vergoeding krijgen voor zijn werkzaamheden?

Ja, dat mag. Zolang de vergoeding binnen de grenzen blijft die de Belastingdienst hiervoor hanteert.

Zijn mantelzorgers ook vrijwilligers?

Nee, mantelzorgers worden niet beschouwd als vrijwilliger. Dit hangt samen met de persoonlijke relatie die mantelzorgers hebben met degene die zij verzorgen bij aanvang van de zorgverlening.

Klopt het dat er voor de mantelzorgers een passende dekking is geregeld?

Ja, dat klopt. Door vragen vanuit diverse gemeenten hebben Centraal Beheer Achmea en VNG Verzekeringen besloten om de mantelzorgers, binnen het kader van de VNG Vrijwilligerspolis, een passende dekking te geven. Mantelzorgers zijn nu meeverzekerd op de Ongevallen- en Persoonlijke Eigendommenverzekering voor Vrijwilligers. De aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers uit de BasisPolis en de onderdelen van de VNG Vrijwilligers PlusPolis zijn voor de mantelzorger niet van toepassing. Wij vertrouwen erop hiermee ook voor de mantelzorgers een uitstekende oplossing te bieden, die in overeenstemming is met hun bijzondere maatschappelijke positie.

Ben ik verzekerd als vrijwilliger bij mijn voetbalvereniging?

U bent verzekerd tijdens de uitoefening van het vrijwilligerswerk (bijvoorbeeld tijdens het fluiten van een voetbalwedstrijd bij jeugd). Op het moment dat u deelneemt als speler aan een voetbalwedstrijd, doet u dat weliswaar vrijwillig, echter dit is geen vrijwilligerswerk in de zin van de VNG Vrijwilligerspolis. Als u lid bent van een voetbalvereniging, bent u niet per definitie ook vrijwilliger. U bent dus verzekerd als u daadwerkelijk vrijwilligerswerk verricht.

Kan mijn organisatie haar aansprakelijkheidsverzekering opzeggen?

Opzeggen van de aansprakelijkheidsverzekering is niet verstandig, omdat een vereniging/stichting ook het risico loopt aangesproken te worden voor gebeurtenissen die niet direct het gevolg zijn van of verband hebben met vrijwilligerswerk. Denkt u bijvoorbeeld aan de aansprakelijkheid voor het gebouw/kantine (dakpan die op het hoofd van een bezoeker valt), of een bezoeker van de kantine die van de (defecte) barkruk valt. Of de werkgeversaansprakelijkheid van de organisatie voor haar vaste personeel. Verder heeft een vereniging naast vrijwilligers ook leden. Als een lid schade toebrengt aan een derde kan de vereniging ook aangesproken worden. Uitgangspunt van de VNG Vrijwilligerspolis is dat de vrijwilliger bij schade niet 'in de kou komt te staan'. De VNG Vrijwilligerspolis is juist bedoeld als aanvulling, niet als vervanging.

Valt een Vereniging van Eigenaren ook onder de dekking van de VNG Vrijwilligerspolis?

Nee. Als VvE behartig je de belangen van de eigenaren van bijvoorbeeld een appartementencomplex. Hierbij wordt dan ook geen maatschappelijk belang gediend. Immers, een bestuurder van de VvE heeft meestal uit persoonlijke motieven een bestuursfunctie aanvaard. (bijvoorbeeld een inwoner van het complex).

Voor wie geldt de Persoonlijke Eigendommenverzekering?

De Persoonlijke Eigendommenverzekering geldt voor vrijwilligers, die tijdens de feitelijke uitoefening van het vrijwilligerswerk schade oplopen aan hun persoonlijke eigendommen. Denkt u bijvoorbeeld aan de vrijwillige scheidsrechter die tijdens een voetbalwedstrijd van de F-pupillen een bal tegen zijn hoofd krijgt, waardoor zijn bril stuk raakt.

Pagina opties