Geneeskundige zorg (GHOR)

De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) leidt en coördineert de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises. De GHOR Brabant Midden-West-Noord zorgt ervoor dat er de verschillende geneeskundige hulpdiensten goed samenwerken en met elkaar één stevige hulpverleningsketen vormen. De GHOR is hét aanspreekpunt voor andere hulpverleningsdiensten zoals brandweer, politie en gemeenten (bevolkingszorg). Meer info: ghorbrabantmwn.nl

Pagina opties