Milieuklachten

Logo MilieuKlachtenCentrale, 24/7 bereikbaar

Het klachtenteam van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant werkt voor de gemeenten in Midden- en West-Brabant. Iedereen die in een van die gemeenten overlast ervaart (van met name bedrijven) door stank, geluid, bodem- verontreiniging, luchtverontreiniging of lichthinder, kan 24 uur per dag en zeven dagen per week terecht bij de MilieuKlachtenCentrale op telefoonnummer 073 - 681 28 21.

Tijdens en buiten kantoortijd nemen we afhankelijk van de afspraken met de desbetreffende gemeente elke klacht (direct) in behandeling.

Klachtenregistratie en afhandeling

Alle klachten worden geregistreerd. Een medewerker van het klachtenteam onderzoekt vervolgens of bij de klacht een oorzaak en een veroorzaker gevonden kunnen worden. Als de oorzaak gevonden is, proberen we samen met het betreffende bedrijf maatregelen te treffen om de overlast te stoppen. We nemen klachten in behandeling in volgorde van de (geschatte) ernst. Het kan daardoor voorkomen dat we bij meerdere meldingen tegelijk niet alle klachten direct onderzoeken.

Pagina opties