Voorkom natuurbrand (tips)

Afbeelding: voorbeelden van gevaarlijke situaties: kapot bierflesje en brandende sigaret

Een aantal tips om brandgevaar te verkleinen:

  • Wees altijd voorzichtig met vuur. Open vuur (bijvoorbeeld een vuurkorf of barbecue) mag alleen op de speciale picknick- en vuurplaatsen of met toestemming van de terreineigenaar op een ruim verhard of zanderige stuk ondergrond. Maak in droge periodes geen open vuur.
  • Veroorzaak niet per ongeluk een natuurbrand: gooi daarom sigaretten en glas altijd in een prullenbak of neem het mee. Denk ook aan gebruikte kolen van de barbecue of opgehoopt tuinafval (broei).Liever nog: rook niet in de natuur.
  • Wees alert op verdachte situaties en meldt die bij de terreineigenaar of een hulpdienst.
  • Parkeer je auto niet buiten de daarvoor bestemde plekken. De katalysator die zich aan de onderkant van de auto bevindt wordt vaak erg heet, maar ook een hete uitlaat kan in hoog en droog gras brand veroorzaken.
  • Houd bij het parkeren bij natuurterreinen rekening met toegangswegen voor de brandweer en waterwinplaatsen zoals brandputten en blokkeer deze niet.

Meer informatie over dit onderwerp via deze link(s):

Pagina opties