Belangrijke telefoonnummers

Waarvoor? Telefoonnummer
Spoed 112
Geen spoed, wel politie 0900 - 8844
Bravis Ziekenhuis 088 - 70 68 000
Calamiteiteninfolijn 0800 - 020 20 10
Meld misdaad anoniem (M) 0800 - 7000
Steunpunt huiselijk geweld 0800 - 2000
Meldpunt crisiszorg 0800 - 5099
Klachtennummer vliegbasis Woensdrecht 0800 - 022 60 33
Kinderen en jongerentelefoon 0800 - 0432
Politie (vanuit het buitenland!) 0031 - 343 578 844
 • Rampenzender en calamiteiteninfolijn

  Rampenzender, calamiteiteninfolijn en telefoonnummers voor hulpvragen.

 • Klachten geluidshinder vliegverkeer

  Klachten over geluidshinder kunt u melden via telefoonnummer 0800 - 022 60 33.

 • BASF infolijn

  De BASF infolijn is een gratis nummer dat bereikbaar is vanuit België en Nederland. Kies 00800 - 227 346 36 (let op: de dubbele nul draaien!).

 • Milieuklachten

  Logo MilieuKlachtenCentrale, 24/7 bereikbaar

  Het klachtenteam van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant werkt voor de gemeenten in Midden- en West-Brabant. Iedereen die in een van die gemeenten overlast ervaart (van met name bedrijven) door stank, geluid, bodem- verontreiniging, luchtverontreiniging of lichthinder, kan 24 uur per dag en zeven dagen per week terecht bij de MilieuKlachtenCentrale op telefoonnummer 073 - 681 28 21.

 • Samen Sterk in het Buitengebied

  Logo Samen Sterk in het Buitengebied met telefoonummer + link naar www.odbn/ssib

 • Drugsoverlast melden

  Drugsoverlast kunt u melden via een e-mail naar servicelijn@woensdrecht.nl en uiteraard bij de politie.

  Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden alleen gebruikt om de melding aan u terug te koppelen.

  Anoniem melden

  Meldt u drugsoverlast liever anoniem? Bel naar ‘Meld Misdaad Anoniem’ op het gratis telefoonnummer 0800 - 7000. Website: www.meldmisdaadanoniem.nl.

Pagina opties