Belangrijke telefoonnummers

Waarvoor? Telefoonnummer
Spoed 112
Geen spoed, wel politie 0900 - 8844
Bravis Ziekenhuis 088 - 70 68 000
Calamiteiteninfolijn 0800 - 020 20 10
Meld misdaad anoniem (M) 0800 - 7000
Steunpunt huiselijk geweld 0800 - 2000
Klachtennummer vliegbasis Woensdrecht 0800 - 022 60 33
Kinderen en jongerentelefoon 0800 - 0432
Politie (vanuit het buitenland!) 0031 - 343 578 844
 • Rampenzender en calamiteiteninfolijn

  Rampenzender, calamiteiteninfolijn en telefoonnummers voor hulpvragen.

 • Klachten geluidshinder vliegverkeer

  Klachten over geluidshinder kunt u melden via telefoonnummer 0800 - 022 60 33.

 • BASF infolijn

  De BASF infolijn is een gratis nummer dat bereikbaar is vanuit België en Nederland. Kies 00800 - 227 346 36 (let op: de dubbele nul draaien!).

 • Milieuklachten

  Logo MilieuKlachtenCentrale, 24/7 bereikbaar

  Het klachtenteam van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant werkt voor de gemeenten in Midden- en West-Brabant. Iedereen die in een van die gemeenten overlast ervaart (van met name bedrijven) door stank, geluid, bodem- verontreiniging, luchtverontreiniging of lichthinder, kan 24 uur per dag en zeven dagen per week terecht bij de MilieuKlachtenCentrale op telefoonnummer 073 - 681 28 21.

 • Samen Sterk in het Buitengebied

  Logo Samen Sterk in het Buitengebied met telefoonummer + link naar www.odbn/ssib

 • Drugsoverlast melden

  Drugsoverlast kunt u melden via een e-mail naar servicelijn@woensdrecht.nl en uiteraard bij de politie.

  Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden alleen gebruikt om de melding aan u terug te koppelen.

  Anoniem melden

  Meldt u drugsoverlast liever anoniem? Bel naar ‘Meld Misdaad Anoniem’ op het gratis telefoonnummer 0800 - 7000. Website: www.meldmisdaadanoniem.nl.

 • Meldpunt Zorg en Overlast

  Mensen die zich zorgen maken over of overlast ervaren van iemand die verward gedrag vertoont, kunnen terecht bij het meldpunt Zorg en Overlast van de GGD West-Brabant via het telefoonnummer 076 - 528 22 61 of via e-mail: meldpunt@ggdwestbrabant.nl.
  Aan een landelijk meldpunt wordt gewerkt.

Pagina opties