Crisisbeheersing

 • Crisisbeheersing algemeen

  Rampen en zware ongevallen zijn niet aan de orde van de dag, maar komen helaas toch nog met enige regelmaat voor, ook in ons land. Hoewel vanzelfsprekend alles gedaan moet worden om dergelijke rampen te voorkomen, dient er altijd rekening mee te worden gehouden dat zich opnieuw een ramp kan voordoen. De samenleving wordt steeds complexer, niet in de laatste plaats door nieuwe technische ontwikkelingen en toepassingen. Ook de fysieke woon- en leefomgeving wordt steeds voller.

 • Crisisplan

  Het Regionaal crisisplan beschrijft in een algemeen deel en diverse onderliggende deelplannen de rol van de gemeente bij een crisis. Het plan is in te zien via www.veiligheidsregiomwb.nl

 • Rampenbestrijdingsplannen

  Op de schaal van Europa zijn richtlijnen vastgesteld voor bedrijven die een verhoogd risico met zich meebrengen. Deze zogenoemde Post-Seveso-richtlijnen zijn ook in Nederland van kracht geworden middels het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (BRZO ’99). In Woensdrecht kennen we géén bedrijven die onder het BRZO vallen. Echter in het industriegebied Antwerpen-Noord zijn wel een groot aantal bedrijven gevestigd die onder de post Seveso-richtlijn vallen. De gemeente Woensdrecht bereidt zich gezamenlijk met de hulpverlenende diensten uit Antwerpen en de Provincies Antwerpen en Noord-Brabant, alsmede de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant voor op mogelijke incidenten of rampen met effecten in of voor onze gemeente.

 • Informatie over kerncentrale Doel (B)

  De kerncentrale in het Belgische Doel, vlak over de landsgrens, is eigendom van Engie Electrabel.
  De laatste informatie over de nucleaire sites van het bedrijf staat op de website.

  De communicatie rondom de kerncentrale in Doel geschiedt door de Veiligheidsregio Zeeland.

Pagina opties