Veiligheidsbeleid gemeente Woensdrecht

Hier vindt u al het beleid en de beleidsregels die raakvlakken hebben met openbare orde en veiligheid.

 • Cameratoezicht

  De gemeente Woensdrecht heeft een handboek cameratoezicht vastgesteld.

 • Prostitutiebeleid

  Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken bekend dat de gemeenteraad op 10 november 2011 het prostitutiebeleid heeft vastgesteld.

 • Beleid Wet BIBOB

  De gemeente Woensdrecht wil voorkomen dat zij onbewust criminele activiteiten faciliteert. Bovendien wil de gemeente de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermen.

 • Drugsgerelateerd beleid

  De gemeente Woensdrecht heeft een drugsbeleid. Daarnaast zijn er nog andere stukken die betrekking hebben op drugsgerelateerde zaken.

Pagina opties