Vooropletters

  • Vooropletters: nieuwe regionale publiekscampagne rondom veiligheid

    Campagnesposter ´Vooropletters´ + link naar www.vooropletters.nl

    Onder de naam Vooropletters is er op 23 september 2016 een nieuwe bewustwordingscampagne gestart rondom veiligheid. De campagne is een initiatief van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en heeft als doel inwoners zelfredzamer en bewuster te maken van de veiligheid in hun woon- en leefomgeving. De campagne kiest voor het fenomeen ‘Vooropletters’; mensen die proactief zijn (voorop lopen) en anderzijds goed opletten.

Pagina opties