Zorg en veiligheid

 • Meldpunt crisiszorg 0800 - 5099

  Logo Meldpunt crisiszorg West-Brabant + link naar de website van het meldpunt

  Inwoners van West-Brabant die zich ernstige zorgen maken over iemand in hun omgeving, kunnen sinds maart 2020 terecht bij het Meldpunt Crisiszorg West-Brabant. Het Meldpunt is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op telefoonnummer 0800-5099.

 • Gezondheidszorg

  Ambulancepost, Huisartsenpost, GGD en AED-apparaten

 • Veilig thuis

  Veilig Thuis West-Brabant is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Voor jezelf, maar ook als je je zorgen maakt over de veiligheid van iemand anders. Bel 0800-2000 (24/7 bereikbaar) of kijk op www.veiligthuiswb.nl. Geweld stopt niet vanzelf.

 • Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten

  Het Zorg- en Veiligheidshuis is gevestigd in Bergen op Zoom aan de Peter Vineloolaan 4. Hier werken medewerkers van de justitiƫle organisaties, zoals (Jeugd) Reclassering, Halt, Openbaar Ministerie en Politie, samen met medewerkers vanuit de zorgsector zoals Maatschappelijk werk, Sociale Zaken van de gemeente, Slachtofferhulp en de Geestelijke gezondheidszorg.

Pagina opties