Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten

  • Wat is het Zorg- en Veiligheidshuis?

    Het Veiligheidshuis is gevestigd in Bergen op Zoom aan de Peter Vineloolaan 4. Hier werken medewerkers van de justitiële organisaties, zoals (Jeugd) Reclassering, Halt, Openbaar Ministerie en Politie, samen met medewerkers vanuit de zorgsector zoals Maatschappelijk werk, Sociale Zaken van de gemeente, Slachtofferhulp en de Geestelijke gezondheidszorg.

  • Wat doet het Zorg- en Veiligheidshuis?

    In het Veiligheidshuis gaat het erom dat de menselijke maat weer teruggebracht wordt. Het Veiligheidshuis kent de personen om wie het gaat, voelt zich betrokken en doet wat nodig is: straffen én hulp bieden om patronen te doorbreken. Specialisten maken voor personen met risicovol of strafbaar gedrag een individuele aanpak. De medewerkers bespreken wat er nodig is om een persoon weer op het goede spoor te krijgen aan zorg en eventuele strafmaatregelen.

Pagina opties