Verkeer en vervoer (ontheffing)

Gladheidbestrijdingsplan 2017 - 2018

De gemeente Woensdrecht stelt elk jaar een gladheidbestrijdingsplan vast. In het plan staan onder andere de strooiroutes aangegeven en de prioritering van de routes.

/home/gladheidbestrijdingsplan-2016-2017_43433/

Pagina opties