Beleidsplan Wegen 2019 - 2023

In het coalitieakkoord ‘Samen door’ wordt de ambitie uitgesproken het onderhoud van het openbaar gebied in onze gemeente naar een hoger niveau te tillen. Dit geldt ook voor onze wegen. Speciale aandacht is er de komende jaren voor de voetpaden en verlichte fietspaden in de gemeente.

Het Beleidsplan Wegen geeft de ambities en doelstellingen op het vlak van het beheer en onderhoud van wegen in de gemeente Woensdrecht weer voor de periode 2019 tot en met 2023.

Het volledige plan kunt u hieronder downloaden.

Pagina opties