Duurzaam vervoer

Zowel in de Duurzaamheidsvisie 2017-2035 als in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) is het onderdeel ‘duurzame mobiliteit’ opgenomen.

We willen hier op drie manieren invulling aan geven:

 • Verduurzamen: Bijvoorbeeld door duurzaam autogebruik te stimuleren en elektrisch autorijden te faciliteren (o.a. meewerken aan het inrichten van parkeerplaatsen met een oplaadpunt)
   
 • Veranderen: Mobiliteit is niet altijd te voorkomen, maar de wijze van transport kan vaak wel worden veranderd:
  - De gemeente streeft het gebruik openbaar vervoer na. Hiervoor wordt aangestuurd op de realisatie HUB’s en goede voorzieningen ter plaatse van die HUB’s en OV-haltes.
  - De gemeente streeft een goede doorstroming na voor o.a. de fiets. Mensen zijn dan eerder geneigd dit milieuvriendelijke alternatief te kiezen.
  - De gemeente wil het gebruik van de (snel)fiets stimuleren door op zoek te gaan kansrijke routes.
  - De gemeente wil anders om gaan met parkeernormen zodat niet autobezit maar autodelen wordt gestimuleerd.
  Meer informatie over het delen van auto’s kan gevonden worden op: www.autodelen.info of www.iedereendoetwat.nl/mogelijkheden/autodelen.
  Een overzicht met reeds beschikbare deelauto’s in de gemeente is te vinden op: www.ritjeweg.nl
   
 • Verminderen: Dit kan door aanpassingen in de ruimtelijke ordening, maar ook door het stimuleren van bijvoorbeeld het nieuwe werken en slimme logistiek.

Pagina opties