Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (GVVP)

De conceptversie van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2021-2025 heeft van 20 november tot 5 december 2020 ter inzage gelegen.

Na verwerking van de reacties zal de definitieve versie in het eerste kwartaal van 2021 aan de gemeenteraad aangeboden worden ter vaststelling. Daarna wordt het GVVP 2021-2025 ook op deze pagina gepubliceerd.

Te downloaden:

Lees voor meer informatie over dit onderwerp:

Pagina opties