Gladheidbestrijding 2019 - 2020

De gemeente Woensdrecht stelt elk jaar een gladheidsbestrijdingsplan vast. In het plan staan onder andere de strooiroutes aangegeven.

Inzien

Het gladheidsbestrijdingsplan is in te zien aan de centrale balie van het gemeentehuis te Hoogerheide en het complete strooiplan inclusief de routes per kern is hieronder te downloaden.

Vragen

Indien u nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de servicelijn van de gemeente, bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 0164.

Pagina opties