Reconstructie gedeelte van de Oude Dijk in Ossendrecht (februari - maart 2021)

Aannemersbedrijf Lindeloof werkt in opdracht van de gemeente Woensdrecht het project 'Reconstructie Oude Dijk (weggedeelte vanaf drempel t/m Aanwas). De werkzaamheden betreffen in hoofdlijnen: het verwijderen van de bestaande verhardingen, het uitvoeren van grondwerkzaamheden en aanbrengen van de definitieve verhardingen.

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de bereikbaarheid zo goed mogelijk te garanderen en de overlast tot een minimum te beperken. Vanwege het winterse weer zijn de werkzaamheden kort uitgesteld geweest. Naar verwachting zal het werk in de eerste helft van maart gereed zijn.

  • Fase 1: werkvak vanaf Aanwas t/m splitsing;
  • Fase 2: werkvak vanaf splitsing tot en met de drempel.

Voor bestemmingsverkeer op de Oude Dijk wordt een omleidingsroute ingesteld.

Pagina opties