Tijdelijke verkeersmaatregel Hoogerheide (kermis St. Lucasplein, 30-5 t/m 2-6-2019)

In verband met de organisatie van de kermis Lentefeesten van 30 mei 2019 t/m 2 juni 2019 op het St. Lucasplein te Hoogerheide, wordt er een tijdelijke verkeersmaatregel ingesteld van 27 mei 2019 om 08.00 uur tot 3 juni 2019 om 12.00 uur.

De tekeningen ligt tijdens openingsuren ter inzage op het gemeentehuis en is hieronder te raadplegen.

Tegen besluiten kunt u (tenzij bij het besluit anders is aangegeven) gedurende 6 weken na de datum van toezending/uitreiking aan de verzoeker, een bezwaarschrift indienen.

Inlichtingen over het maken van bezwaar of het instellen van beroep kunnen worden ingewonnen bij de centrale balie of via deze website.

Pagina opties