Tijdelijke verkeersmaatregel Hoogerheide (Lentefeesten 2019, 30-5-2019)

In verband met de organisatie van de Lentefeesten is op 30 mei 2019 van 8.00 uur tot 20.00 uur voor diverse straten te Hoogerheide een tijdelijke verkeersmaatregel ingesteld.

De tekening van bovenstaande verkeersmaatregel ligt tijdens openingsuren ter inzage op het gemeentehuis en zijn hieronder te raadplegen.

Tegen besluiten kunt u (tenzij bij het besluit anders is aangegeven) gedurende 6 weken na de datum van toezending/uitreiking aan de verzoeker, een bezwaarschrift indienen.
Inlichtingen over het maken van bezwaar of het instellen van beroep kunnen worden ingewonnen bij de centrale balie of via deze website.

Hoogerheide, 21 februari 2019

Pagina opties