Tijdelijke verkeersmaatregel Huijbergen (Finale Topcompetitie veldrijden, 19-1-2020)

In verband met de organisatie van de Finale Topcompetitie veldrijden te Huijbergen op 19 januari 2020, wordt een tijdelijke verkeersmaatregel ingesteld van 18 januari 2020 om 08.00 uur tot 20 januari 2020 om 17.00 uur voor de Weg naar Wouw en omliggende straten. Tevens wordt voor de Schoeliebergseweg een éénrichtingsverkeersmaatregel ingesteld gedurende bovengenoemde periode. Ook wordt er een stopverbod ingesteld voor de Schoeliebergseweg en voor beide zijden van de Bredestraat te Huijbergen.

De tekeningen liggen tijdens openingsuren ter inzage op het gemeentehuis en zijn hieronder te raadplegen.

Tegen besluiten kunt u (tenzij bij het besluit anders is aangegeven) gedurende 6 weken na de datum van toezending/uitreiking aan de verzoeker, een bezwaarschrift indienen.

Inlichtingen over het maken van bezwaar of het instellen van beroep kunnen worden ingewonnen bij de centrale balie of via deze website.

Pagina opties