Tijdelijke verkeersmaatregel Huijbergen (Finale Topcompetitie veldrijden, 19-1-2020)

Dit item is verlopen op 21-01-2020.

In verband met de organisatie van de Finale Topcompetitie veldrijden te Huijbergen op 19 januari 2020, wordt een tijdelijke verkeersmaatregel ingesteld van 18 januari 2020 om 08.00 uur tot 20 januari 2020 om 17.00 uur voor de Weg naar Wouw en omliggende straten. Tevens wordt voor de Schoeliebergseweg een éénrichtingsverkeersmaatregel ingesteld gedurende bovengenoemde periode. Ook wordt er een stopverbod ingesteld voor de Schoeliebergseweg en voor beide zijden van de Bredestraat te Huijbergen.

De tekeningen liggen tijdens openingsuren ter inzage op het gemeentehuis en zijn hieronder te raadplegen.

Tegen besluiten kunt u (tenzij bij het besluit anders is aangegeven) gedurende 6 weken na de datum van toezending/uitreiking aan de verzoeker, een bezwaarschrift indienen.

Inlichtingen over het maken van bezwaar of het instellen van beroep kunnen worden ingewonnen bij de centrale balie of via deze website.

Busvervoer

Tijdens de afsluiting van de Weg naar Wouw rijdt buslijn 104 van Arriva op maandag 20 januari een alternatieve route. De halte aan de Bergestraat vervalt, de bushalte aan de Siardus Bogaertslaan is dan de dichtstbijzijnde op- of uitstapplaats.
Getracht wordt om de Weg naar Wouw zo snel als mogelijk open te stellen zodat de bussen de normale route kunnen rijden.

Pagina opties