Tijdelijke verkeersmaatregel Huijbergen (Wielerdag, 29-3-2020)

Dit item is verlopen op 01-04-2020.

In verband met de Wielerdag Huijbergen op 29 maart 2020 van 10.00 uur tot 19.00 uur, wordt een tijdelijke verkeersmaatregel ingesteld op 29 maart 2020 van 08.00 uur tot 20.00 uur voor diverse straten in Huijbergen. Hierbij is een omleidingsroute opgenomen.

De tekeningen liggen tijdens openingsuren ter inzage op het gemeentehuis en zijn hieronder te raadplegen.

Tegen besluiten kunt u (tenzij bij het besluit anders is aangegeven) gedurende 6 weken na de datum van toezending/uitreiking aan de verzoeker, een bezwaarschrift indienen.

Inlichtingen over het maken van bezwaar of het instellen van beroep kunnen worden ingewonnen bij de centrale balie of via deze website.

Pagina opties