Tijdelijke verkeersmaatregel Huijbergen (Wielerdag Huijbergen, 24-3-2019)

Dit item is verlopen op 25-03-2019.

In verband met de organisatie van de Wielerdag Huijbergen wordt op 24 maart 2019 van 8.00 uur tot 20.30 uur voor diverse straten te Huijbergen een tijdelijke verkeersmaatregel ingesteld.

De tekeningen liggen tijdens openingsuren ter inzage op het gemeentehuis en zijn hieronder te raadplegen.

Tegen besluiten kunt u (tenzij bij het besluit anders is aangegeven) gedurende 6 weken na de datum van toezending/uitreiking aan de verzoeker, een bezwaarschrift indienen.

Inlichtingen over het maken van bezwaar of het instellen van beroep kunnen worden ingewonnen bij de centrale balie of via deze website.

Pagina opties