Tijdelijke verkeersmaatregel Ossendrecht (defilé slotavond Avondwandelvierdaagse, 6-6-2019)

Dit item is verlopen op 07-06-2019.

In verband met de organisatie van de Avondwandelvierdaagse van 3 t/m 6 juni 2019 te Ossendrecht wordt er een verkeersmaatregel genomen op de slotavond, donderdag 6 juni 2019 van 20.00 uur tot 22.00 uur in het centrum van Ossendrecht.

De tekening ligt tijdens openingsuren ter inzage op het gemeentehuis en is hieronder te raadplegen.

Tegen besluiten kunt u (tenzij bij het besluit anders is aangegeven) gedurende 6 weken na de datum van toezending/uitreiking aan de verzoeker, een bezwaarschrift indienen.

Inlichtingen over het maken van bezwaar of het instellen van beroep kunnen worden ingewonnen bij de centrale balie of via deze website.

Pagina opties