Tijdelijke verkeersmaatregel Ossendrecht (Frühshoppen, 25-8-2019)

Dit item is verlopen op 26-08-2019.

In verband met de organisatie van “Frühshoppen” aan het Hondseind wordt op 25 augustus 2019 van 10.00 uur tot 15.00 uur in het centrum van Ossendrecht een tijdelijke verkeersmaatregel ingesteld.

De tekening ligt tijdens openingsuren ter inzage op het gemeentehuis en is hieronder te raadplegen.

Tegen besluiten kunt u (tenzij bij het besluit anders is aangegeven) gedurende 6 weken na de datum van toezending/uitreiking aan de verzoeker, een bezwaarschrift indienen.

Inlichtingen over het maken van bezwaar of het instellen van beroep kunnen worden ingewonnen bij de centrale balie of via deze website.

Pagina opties