Tijdelijke verkeersmaatregel Ossendrecht (Muziek op het plein, 21-9-2019)

Dit item is verlopen op 22-09-2019.

In verband met de organisatie van “Muziek op het plein” wordt op 21 september 2019 van 13.00 uur tot 21.00 uur voor het Adolphineplein te Ossendrecht een tijdelijke verkeersmaatregel ingesteld.
Diverse muziekgezelschappen geven samen een concert op het plein. Organisatie door buurtschap 't Hondseind.

De tekening ligt tijdens openingsuren ter inzage op het gemeentehuis en is hieronder te raadplegen.

Tegen besluiten kunt u (tenzij bij het besluit anders is aangegeven) gedurende 6 weken na de datum van toezending/uitreiking aan de verzoeker, een bezwaarschrift indienen.

Inlichtingen over het maken van bezwaar of het instellen van beroep kunnen worden ingewonnen bij de centrale balie of via deze website.

Pagina opties