Tijdelijke verkeersmaatregel Ossendrecht (Paasmarkt, 20-4-2019)

Dit item is verlopen op 21-04-2019.

Tijdens dit evenement op het Zr. Marie Adolphineplein en de Zr. Marie Adolphinestraat in Ossendrecht geldt er op zaterdag 20 april tussen 08.00 en 16.00 uur een wegafsluiting.

De tekening ligt tijdens openingsuren ter inzage op het gemeentehuis en is hieronder te raadplegen.

Tegen besluiten kunt u (tenzij bij het besluit anders is aangegeven) gedurende 6 weken na de datum van toezending/uitreiking aan de verzoeker, een bezwaarschrift indienen.

Inlichtingen over het maken van bezwaar of het instellen van beroep kunnen worden ingewonnen bij de centrale balie of via deze website.

Pagina opties