Tijdelijke verkeersmaatregel Ossendrecht (Paasmarkt ODIO, 11-4-2020)

Dit item is verlopen op 12-04-2020.

In verband met de organisatie van de Paasmarkt in Ossendrecht op 11 april 2020 van 13.00 uur tot 22.00 uur, wordt er een tijdelijke verkeersmaatregel ingesteld voor het centrum van Ossendrecht op 11 april 2020 van 10.00 uur tot 23.00 uur.

De tekening ligt tijdens openingsuren ter inzage op het gemeentehuis en is hieronder te raadplegen.

Tegen besluiten kunt u (tenzij bij het besluit anders is aangegeven) gedurende 6 weken na de datum van toezending/uitreiking aan de verzoeker, een bezwaarschrift indienen.

Inlichtingen over het maken van bezwaar of het instellen van beroep kunnen worden ingewonnen bij de centrale balie of via deze website.

Pagina opties