Tijdelijke verkeersmaatregel Ossendrecht (Wielerweekend Calfven, 30-8 en 1-9-2019)

In verband met de organisatie van het wielerweekend Calfven wordt van 30 augustus 2019 om 15:00 uur t/m zondag 1 september 2019 om 19:00 uur voor diverse straten te Calfven een tijdelijke verkeersmaatregel ingesteld.

De tekeningen liggen tijdens openingsuren ter inzage op het gemeentehuis en is hieronder te raadplegen.

Tegen besluiten kunt u (tenzij bij het besluit anders is aangegeven) gedurende 6 weken na de datum van toezending/uitreiking aan de verzoeker, een bezwaarschrift indienen.

Inlichtingen over het maken van bezwaar of het instellen van beroep kunnen worden ingewonnen bij de centrale balie of via deze website.

Pagina opties