Tijdelijke verkeersmaatregel Putte (Paasmarkt, 22-4-2019 en Voorjaarsmarkt, 27-5-2019)

Dit item is verlopen op 13-05-2019.

In verband met de organisatie van de Paasmarkt op 22 april 2019 en de voorjaarsmarkt op 27 mei 2019 zijn aan het Jordaensplein en het Kerkplein van 9:00 uur tot 19:00 uur tijdelijke verkeersmaatregelen ingesteld. 

De tekening ligt tijdens openingsuren ter inzage op het gemeentehuis en is hieronder te raadplegen.

Tegen besluiten kunt u (tenzij bij het besluit anders is aangegeven) gedurende 6 weken na de datum van toezending/uitreiking aan de verzoeker, een bezwaarschrift indienen.

Inlichtingen over het maken van bezwaar of het instellen van beroep kunnen worden ingewonnen bij de centrale balie of via deze website.

Hoogerheide, 27 december 2018

Pagina opties