Tijdelijke verkeersmaatregel Putte (Putse Grensfeesten, 28-6-2020)

Dit item is verlopen op 29-06-2020.

Dit evenement is vanwege het coronavirus en de geldende maatregelen afgelast.

In verband met de organisatie van de Putse Grensfeesten op 28 juni 2020 van 09.00 uur tot 20.00 uur zijn er verschillende verkeersmaatregelen ingesteld op 28 juni 2020 van 06.00 uur tot en met 21.00 uur in het centrum van Putte.

De tekeningen liggen tijdens openingsuren ter inzage op het gemeentehuis of zijn hieronder te bekijken.

Tegen besluiten kunt u (tenzij bij het besluit anders is aangegeven) gedurende 6 weken na de datum van toezending/uitreiking aan de verzoeker, een bezwaarschrift indienen.

Inlichtingen over het maken van bezwaar of het instellen van beroep kunnen worden ingewonnen bij de centrale balie of via deze website.

Hoogerheide, 25 maart 2020

Pagina opties