Tijdelijke verkeersmaatregel Putte (Putse Grensfeesten, 30-6-2019)

Dit item is verlopen op 01-07-2019.

In verband met de organisatie van de Grensfeesten op 30 juni 2019 zijn er van 06.00 uur tot 21.00 uur in Putte verschillende tijdelijke verkeersmaatregelen ingesteld.

De tekeningen liggen tijdens openingsuren ter inzage op het gemeentehuis of zijn hieronder te raadplegen.

Tegen besluiten kunt u (tenzij bij het besluit anders is aangegeven) gedurende 6 weken na de datum van toezending/uitreiking aan de verzoeker, een bezwaarschrift indienen.

Inlichtingen over het maken van bezwaar of het instellen van beroep kunnen worden ingewonnen bij de centrale balie of via deze website.

Pagina opties