Tijdelijke verkeersmaatregel Woensdrecht (Jaarmarkt en kermis Woensdrecht, 17 en 18-8-2019)

Dit item is verlopen op 20-08-2019.

In verband met de organisatie van de “Jaarmarkt Woensdrecht” op 17 en 18 augustus 2019 wordt vanaf 16 augustus 2019 om 18.00 uur tot 19 augustus 2019 om 18.00 uur op verschillende straten te Woensdrecht een tijdelijke verkeersmaatregel ingesteld.

De tekening ligt tijdens openingsuren ter inzage op het gemeentehuis en is hieronder te raadplegen.

Tegen besluiten kunt u (tenzij bij het besluit anders is aangegeven) gedurende 6 weken na de datum van toezending/uitreiking aan de verzoeker, een bezwaarschrift indienen.

Inlichtingen over het maken van bezwaar of het instellen van beroep kunnen worden ingewonnen bij de centrale balie of via deze website.

Pagina opties