Tijdelijke verkeersmaatregel Woensdrecht (Jeugd wielercross Woensdrecht, 15-12-2019)

In verband met de organisatie van de “Jeugd wielercross Woensdrecht” wordt op 15 december van 07.00 uur tot 18.00 uur op de Fortuinstraat te Woensdrecht een tijdelijke verkeersmaatregel ingesteld.

De tekening ligt tijdens openingsuren ter inzage op het gemeentehuis en is hieronder te raadplegen.

Tegen besluiten kunt u (tenzij bij het besluit anders is aangegeven) gedurende 6 weken na de datum van toezending/uitreiking aan de verzoeker, een bezwaarschrift indienen.

Inlichtingen over het maken van bezwaar of het instellen van beroep kunnen worden ingewonnen bij de centrale balie of via deze website.

Pagina opties