Tijdelijke verkeersmaatregelen Hoogerheide (Telenet Finale UCI Worldcup Cyclo Cross, 27 en 28-1-2018)

Dit item is verlopen op 31-01-2018.
Afbeelding: Nederlands kampioen Mathieu van der Poel in actie (bron: organisatie GP Adrie van der Poel)

In verband met de organisatie van de Telenet Finale UCI Worldcup Cyclo Cross op 27 januari 2018 van 13.00 uur tot 16.30 uur en op 28 januari 2018 van 08.30 uur tot 18.00 uur in de omgeving Scheldeweg/Onderstal te Hoogerheide zijn er voor meerdere wegen te Hoogerheide verschillende verkeersmaatregelen genomen.

Wegafsluitingen

Let op: de Scheldeweg en een gedeelte van de Onderstal en Canadalaan in Hoogerheide is afgesloten van maandag 22 januari 2018, 09.00 uur tot en met dinsdag 30 januari 2018, 17.00 uur.

Afbeelding: tabel met de verkeersmaatregelen rond de GP Adrie van der Poel, januari 2018

Busvervoer

In onderstaande afbeelding ziet u de route die Arriva zal rijden van maandag 22 januari 9.00 uur t/m dinsdag 30 januari 17.00 uur (of zoveel eerder als mogelijk, danwel later als noodzakelijk).

Er komt een tijdelijke bushalte aan de Scheldeweg nabij de rotonde Scheldeweg/Nieuweweg. Verder zijn er tijdelijke bushaltes bij METO en de reguliere bushaltes bij kruispunt Scheldeweg/Zandfort.

Afbeelding: Kaartje met de busroute in groen tijdens de GP Adrie van der Poel, januari 2018

De tekeningen rond de verkeersmaatregelen liggen tijdens openingsuren ter inzage op het gemeentehuis en zijn hieronder te raadplegen.

Tegen besluiten kunt u (tenzij bij het besluit anders is aangegeven) gedurende 6 weken na de datum van toezending/uitreiking aan de verzoeker, een bezwaarschrift indienen.

Inlichtingen over het maken van bezwaar of het instellen van beroep kunnen worden ingewonnen bij de centrale balie of via deze website.

Pagina opties