Tijdelijke verkeersmaatregelen Huijbergen (NK veldrijden, 12 en 13-1-2019)

Dit item is verlopen op 15-01-2019.

Op 12 en 13 januari 2019 wordt het NK veldrijden in Huijbergen gehouden. Vanwege dit evenement zijn er verschillende verkeersmaatregelen ingesteld van 11 januari 2019 om 9.00 uur t/m 14 januari 2019 om 17.00 uur aan de oostelijke kant van Weg naar Wouw. Voor doorgaand verkeer is er een omleidingsroute ingesteld.

De tekeningen liggen tijdens openingsuren ter inzage op het gemeentehuis. De tekening van de omleidingsroute kunt u hieronder downloaden.

Tegen besluiten kunt u (tenzij bij het besluit anders is aangegeven) gedurende 6 weken na de datum van toezending/uitreiking aan de verzoeker, een bezwaarschrift indienen.
Inlichtingen over het maken van bezwaar of het instellen van beroep kunnen worden ingewonnen bij de centrale balie of via deze website.

Hoogerheide, 17 december 2018


Bericht voor de busreizigers met Arriva

Op buslijn 104 vervallen op vrijdag 11 januari vanaf 09.30 uur de bushaltes in de Bergsestraat vanwege het NK Veldrijden. De dichtstbijzijnde halte die wel in bedrijf blijft is die aan de Siardus Bogaertslaan.
De bus rijdt die dag de omleidingsroute. Op zaterdag en zondag is er geen openbaar vervoer in Huijbergen, net zoals ieder weekend. Op maandag 14 januari kan de bus naar verwachting weer de normale route rijden. Het laatste nieuws daarover verschijnt op de website van Arriva.

Pagina opties