Tijdelijke verkeersmaatregelen Ossendrecht (Sinterklaasintocht, 17-11-2019 en Lampionnenoptocht, 27-11-2019)

Dit item is verlopen op 28-11-2019.

In verband met de organisatie van de Sinterklaasintocht wordt op 17 november 2019 voor het centrum van Ossendrecht een tijdelijke verkeersmaatregel ingesteld, en ook voor de organisatie van de Lampionnenoptocht wordt op 27 november 2019 voor het centrum van Ossendrecht een tijdelijke verkeersmaatregel ingesteld.

De tekeningen liggen tijdens openingsuren ter inzage op het gemeentehuis en zijn hieronder is te raadplegen.

Tegen besluiten kunt u (tenzij bij het besluit anders is aangegeven) gedurende 6 weken na de datum van toezending/uitreiking aan de verzoeker, een bezwaarschrift indienen.

Inlichtingen over het maken van bezwaar of het instellen van beroep kunnen worden ingewonnen bij de centrale balie of via deze website.

Pagina opties