Tijdelijke verkeersmaatregelen Putte (Paasmarkt, 13-4-2020 en Braderie, 10-5-2020)

In verband met de organisatie van een Paasmarkt op 13 april 2020 en een braderie op 10 mei 2020 op het Jordaensplein en op het Kerkplein bij de Dionysiuskerk te Putte, wordt een tijdelijke verkeersmaatregel ingesteld op 13 april 2020 en op 10 mei 2020 van 08.00 uur tot 19.00 uur voor het centrum van Putte.

De tekening ligt tijdens openingsuren ter inzage op het gemeentehuis of is hieronder te raadplegen.

Tegen besluiten kunt u (tenzij bij het besluit anders is aangegeven) gedurende 6 weken na de datum van toezending/uitreiking aan de verzoeker, een bezwaarschrift indienen.

Inlichtingen over het maken van bezwaar of het instellen van beroep kunnen worden ingewonnen bij de centrale balie of via deze website.

Pagina opties