Tijdelijke verkeersmaatregelen Putte (Putse kermis / Jaarmarkt, Kermisloop, Sluitingsprijs, 12 t/m 20-10-2019)

In verband met de organisatie van de Putse kermis, jaarmarkt, Kermisloop en Sluitingsprijs van 12 oktober 2019 tot en met 20 oktober 2019 zijn er vanaf 9 oktober 2019 om 09.00 uur tot 21 oktober 2019 om 17.00 uur verschillende tijdelijke verkeersmaatregelen ingesteld.
Op de parkeerkeerverboden wordt actief gehandhaafd en waar nodig weggesleept.

De tekeningen liggen zo spoedig mogelijk tijdens openingsuren ter inzage op het gemeentehuis en zijn zullen dan ook toegevoegd worden op deze pagina.

Tegen besluiten kunt u (tenzij bij het besluit anders is aangegeven) gedurende 6 weken na de datum van toezending/uitreiking aan de verzoeker, een bezwaarschrift indienen.

Inlichtingen over het maken van bezwaar of het instellen van beroep kunnen worden ingewonnen bij de centrale balie of via deze website.

Hoogerheide, 28 augustus 2019

Pagina opties