Verkeershinder deze week in Grensstraat, Putte

Dit item is verlopen op 16-06-2019.

Deze week (11 t/m 14 juni) zijn er in de Grensstraat / Canadalaan te Putte werkzaamheden door een Belgische aannemer die proefsleuven graaft. Het betreft voorbereidingen voor een rioleringsproject (uitvoering gepland omstreeks 2021).

Deze proefsleuven worden gegraven aan Belgische zijde van genoemde straten. Aan Nederlandse zijde zal enkel signalisatie worden geplaatst.

Op twee locaties geldt een volledige afsluiting met omleidingsroute via Belgisch grondgebied voor doorgaand verkeer. Voor omwonenden en hulpdiensten blijft e.e.a. toegankelijk. De aannemer (Frans Boden BVBA) verzorgt bewonersbrieven voor direct aanwonenden.

Pagina opties