Werkzaamheden aan de Scheldeweg (mei - december 2019)

Dit item is verlopen op 20-12-2019.
Afbeelding: de werkzaamheden op de Scheldeweg in volle gang, begin november 2019

Op 20 mei zijn de werkzaamheden aan het noordelijke deel van de Scheldeweg in Hoogerheide gestart.
De Scheldeweg in Hoogerheide zal vanaf de kruising met de Doelstraat tot en met de rotonde Nieuweweg / Raadhuisstraat aangepakt worden.
Zo wordt de betonverharding opgebroken en vervangen door asfaltverharding. In de Antwerpsestraatweg (beide zijdes langs de Scheldeweg) wordt het riool vervangen en de rijbaan aangepast naar een zogenaamde fietsstraat.

Planning en afsluiting/omleiding

 • Fase 1 (21 mei t/m 19 juli): Werkzaamheden aan de Scheldeweg tot aan de rotonde Nieuweweg / Duinstraat. De Scheldeweg is afgesloten voor verkeer. Dit wordt omgeleid via de Bunkerbaan. Voor het openbaar vervoer is een tijdelijke bushalte aangebracht in de Doelstraat (ter hoogte van het nieuwe pand van de gemeentewerken, de voormalige Albert Heijn), met een omleiding via de Doelstraat, Bloemenlaan en Nieuweweg. Fietsers kunnen in deze fase nog gebruik maken van de Antwerpsestraatweg.
 • Fase 1a (17 juni t/m 5 juli): Werkzaamheden aan de rotonde Nieuweweg / Duinstraat. De rotonde blijft open voor verkeer vanaf het tweede gedeelte van de Scheldeweg naar de Nieuweweg. Vanaf de Raadhuisstraat/Duinstraat kan geen gebruik gemaakt meer worden van de rotonde. Van 1 t/m 5 juli is de rotonde geheel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, maar voor fietsers en voetgangers is er wel een voorziening waardoor zij kunnen passeren. De bus rijdt in de week van 1 t/m 5 juli ook anders, namelijk over de Bunkerbaan, Kooiweg, Minckelersweg, Lorentzstraat en Huijbergseweg. Er komt dan een tijdelijke halte bij het sportpark van METO. De haltes aan de Putseweg / Dr. De Bruijnlaan, Putseweg / Scheldeweg (kerk) en Scheldeweg / Raadhuisstraat / Nieuweweg vervallen in deze week. Ook de tijdelijke haltes aan Doelstraat / Zandfort zitten niet in de busroute. Kijk voor berichtgeving hierover op de website van Arriva.
 • Fase 2 (8 juli t/m 22 november, m.u.v. bouwvakvakantie week 31 t/m 33): Werkzaamheden aan riolering en verharding Antwerpsestraatweg in gedeelten van 80 meter, waardoor de bereikbaarheid van woningen en bedrijven zoveel mogelijk gewaarborgd blijft. In deze periode wordt ook het vrijliggend fietspad tussen de Doelstraat en Rozenlaan aangelegd. Fietsers worden nog altijd via de Bloemenlaan omgeleid.
  Verkeersveiligheid voor het fietsverkeer dat gewend is langs de Antwerpsestraatweg te rijden:
  - Op de rotonde Raadhuisstraat / Scheldeweg / Nieuweweg worden fietsers met duidelijke bebording en barrières omgeleid richting de Bloemenlaan.
  - Er is een verbod voor fietsers om op de rijbaan te fietsen. Binnen de bebouwde kom mag dit immers als fietspaden ontbreken. 

  Overzicht werkzaamheden Scheldeweg/Antwerpsestraatweg (november 2019)

  Dinsdag 12 november:

  • Op de Antwerpsestraatweg aan de oneven zijde, nr. 1 t/m 47 worden 2 asfaltlagen aangebracht. Tijdens het aanbrengen van de asfalt is er geen verkeer mogelijk, de woningen en bedrijven zijn alleen via het trottoir bereikbaar. In week 48 wordt de asfaltdeklaag aangebracht.
  • Op de Antwerpsestraatweg aan de even zijde, van huisnummer 2 t/m 100 wordt op dinsdag 12 november de asfaltdeklaag aangebracht. Tijdens het aanbrengen van de asfalt is er geen verkeer mogelijk, de woningen en bedrijven zijn alleen via het trottoir bereikbaar. Ook de toegang naar De Groenling vanaf de Antwerpsestraatweg is deze dag afgesloten.

  Dinsdag 19 t/m vrijdag 22 november:

  • Onder de rotonde Scheldeweg/Raadhuisstraat/Nieuweweg wordt een leiding aangebracht. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden is het noodzakelijk dat de Nieuweweg tussen de Bloemenlaan en Scheldeweg afgesloten wordt.
  • Het plaatselijke verkeer (van en naar Woensdrecht) wordt omgeleid via de Doelstraat en de Nederheide.
  • Ook de Duinstraat vanaf de Raadhuisstraat tot aan de Griblingstraat is afgesloten. De Raadhuisstraat en de Scheldeweg inclusief de rotonde zijn wel open. Het verkeer wordt omgeleid door de Raadhuisstraat, de Flemmingstraat en de Griblingstraat.

  Dinsdag 26 t/m donderdag 28 november:

  • Gedurende deze 3 dagen is de Scheldeweg afgesloten (26 november: frezen, 27 november: asfalteren en 28 november: aanbrengen belijning)
  • Op woensdag 27 november wordt tevens de asfaltdeklaag aangebracht op de Antwerpsestraatweg aan de oneven zijde, van huisnummer 1 t/m 47. Tijdens het aanbrengen van de asfalt is er geen verkeer mogelijk, de woningen en bedrijven zijn alleen via het trottoir bereikbaar.
  • De rotonde blijft wel open. Op 26 én 28 november zijn de woningen en winkels aan Antwerpsestraatweg aan de even zijde, nr. 2 t/m 100 bereikbaar vanaf de rotonde bij de Raadhuisstraat richting restaurant Tasty World (eenrichtingsverkeer).
  • De buslijn van Arriva rijdt deze dagen de omleidingsroute via de Bloemenlaan en de tijdelijke halte aan de Doelstraat is dan in bedrijf.
 • Afrondende werkzaamheden: In december worden er bomen geplant, groenvoorzieningen aangelegd en worden de bermen afgewerkt.

De bushalte nabij het Tasty World restaurant wordt tijdelijk verplaatst naar de Doelstraat ter hoogte van de gemeentewerf (oude Albert Heijn). De bussen van Arriva rijden als de hoofdrijbaan van de Scheldeweg is afgesloten de omleidingsroute door de Doelstraat, Bloemenlaan en Nieuweweg v.v. Bekijk de omleiding en dienstregeling op de website van Arriva

Voor bovengenoemde datums geldt dat onvoorziene omstandigheden en het weer de planning kunnen beïnvloeden.


Graag lichten we een aantal keuzes toe rondom de omleidingsroute die is ingesteld vanwege de werkzaamheden aan de Scheldeweg in Hoogerheide:

Omleidingsroute

De werkzaamheden aan de Scheldeweg zijn groots en ingrijpend. Afsluiten is in bepaalde fasen van de werkzaamheden dan ook niet te voorkomen. Hiervoor is een omleiding ingesteld via de Bunkerbaan.

Vanwege de afsluiting van de Scheldeweg is het in de Bloemenlaan drukker dan normaal. Dit brengt de nodige hectiek met zich mee, vooral in de ochtend- en middagspits. Gelukkig is in de loop van de eerste week van de afsluiting de hoeveelheid verkeer zichtbaar afgenomen. Dit komt omdat steeds meer inwoners de omleiding via de Bunkerbaan zijn gaan gebruiken.

Er zijn alternatieve omleidingen aangedragen door bewoners. Bij elke omleiding worden dezelfde klachten ervaren, maar dan in andere straten. Veel gehoord is de omleiding op te splitsen in twee richtingen met eenrichtingsverkeer. Richting A4/A58 via de Wouwbaan en Zandfort en richting Hoogerheide via de Bloemenlaan. Juist dit is erg gevaarlijk, omdat blijkt dat er in éénrichtingstraten harder gereden wordt. Dit komt omdat er meer ruimte is en er geen tegenliggers kunnen komen.

Er worden in de huidige situatie al meldingen gedaan over hoge snelheden van het passerende verkeer. Tijdens het schouwen bleek dat de meeste mensen zich, al dan niet gedwongen door aan de kant geparkeerde voertuigen, aan de snelheid houden. De geparkeerde voertuigen zorgen er nu juist voor dat er door het overgrote deel van de weggebruikers niet hard wordt gereden.

Openbaar vervoer

De omleiding van de bus is in samenspraak met Arriva via de Doelstraat, Bloemenlaan en Nieuweweg. Er is voor deze route gekozen omdat dit in de eerste plaats breed genoeg is voor de bus, maar ook vooral om zoveel mogelijk van de haltes die in Hoogerheide liggen in gebruik te houden. Ook over de snelheid die door de bussen gereden is een aantal meldingen binnen gekomen. Wij hebben hiervoor bij Arriva aandacht gevraagd.

We betreuren het feit dat een aantal van onze inwoners hinder ondervinden van de werkzaamheden aan de Scheldeweg. Het is echter niet haalbaar een groot project op dé ontsluitingsweg van onze gemeente uit te voeren zonder hinder. Wij hopen op een spoedig verloop van de herinrichting van de Scheldeweg en rekenen op uw begrip.

Pagina opties